Claudio Rodríguez Fer, Poesía Galega, Crítica e metodoloxía, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1989, 454 p.