GONZÁLEZ CARMONA, E. Alfileres del Ingenio. Milenio, p. 132-139, 19 set. 2018.