Cabrera-Asencio, I., A. E. Segarra-Carmona, and A. L. Vélez. “BEDELLIA SOMNULENTELLA (ZELLER) (LEPIDOPTERA: LYONETIIDAE): UNA NUEVA PLAGA DE LA BATATA /IPOMOEA BATATAS (L.)] INTRODUCIDA EN PUERTO RICO”. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, vol. 92, no. 1-2, Apr. 2008, pp. 115-8, doi:10.46429/jaupr.v92i1-2.2627.