Matos-Mercado, D., and C. E. Ortiz. “ESTIMADOS DE ÍNDICE DE ÁREA FOLIAR Y RAZÓN DE ASIMILACIÓN NETA PARA APIO”. The Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, vol. 94, no. 1-2, Apr. 2010, pp. 199-03, doi:10.46429/jaupr.v94i1-2.2598.