(1)
Caraballo Plaza, M. Socorro Girón: Educadora E Investigadora Incansable (Bio-bibliografía mínima). CEIBA 2020, 85-99.